kostol tvrdosinRímsko-katolícky gotický kostol Všechsvätých v Tvrdošíne postavili už v 15. storočí. Je to najstaršia stavebná pamiatka Hornej Oravy, ktorá sa zachovala s neskorogotickými stavebnými prvkami. Kostol viackrát prestavali až do dnešnej podoby - naposledy v 17. storočí. Z vonkajšieho pohľadu mu dominuje rozmerná šindľom pokrytá strecha a malá šesťboká vežička. Interiér má pôsobivo a bohato zdobený a zaujímavo členený strop. Zaujímavosťou tejto stavby je nepochybne to, že bola postavená bez použitia jediného klinca. V roku 1995 mu bola udelená Bronzová plaketa Europa Nostra. Model je postavený v mierke 1:25 v reálnej podobe a osadený bol v roku 2007.