kostol topolaDrevený kostolík sv. Michala Archanjela bol postavený okolo roku 1700 a stojí na kopci nad obcou Topoľa. Ku kostolu patrí i miestny cintorín a zvonica z 20. storočia. Skladá sa z dvoch častí a má bohato zdobený interiér. Charakterizuje ho poňatie cirkevnej dogmatiky i symboliky Podkarpatskej rusi. V našom areáli sa nachádza kostolík v mierke 1:25 v súčasnej podobe, postavený bol s použitím dreva a lepidla. Dokončený a osadený, ako aj ostatné kostolíky, bol v roku 2007.