kostol pominovce m

Nachádza sa v obci Sedmerovec pri Ilave. Pôvodne románska stavba pochádza z polovice 12. storočia. Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa v 18. storočí barokovo upravili, ale zostali tu pôvodné románske prvky – jednoduchá kostolná veža, apsida a okná na južnej stene lode. Nachádza sa na rovine uprostred polí a jeho okolie tvorí cintorín. V roku 1965 ho vyhlásili za kultúrnu pamiatku. V súčasnosti patrí k farnosti v Bolešove a dvakrát ročne sa v ňom slúži svätá omša. Model je v mierke 1:25 a osadený bol v roku 2011.