rodny dom dopsinskyPre spracovanie dokumentácie k tomuto modelu sme vycestovali do gemerskej dedinky Slavošovce. Uprostred nej, neďaleko kostola, sa nachádza rodný dom Pavla Emanuela Dobšinského. Ten sa v ňom narodil 16. marca 1828. V dome je dnes umiestnená malá muzeálna expozícia venovaná tomuto známemu spisovateľovi. Na priečelí domu bola pri príležitosti 100. výročia narodenia spisovateľa v roku 1928 slávnostne umiestnená pamätná tabuľa. Dnešná podoba múzea bola dotvorená v roku 1995 a stále sa dopĺňa. Náš model je postavený v mierke 1:50, osadený bol v roku 2016.