rodny dom stefanikMilan Rastislav Štefánik sa narodil na evanjelickej fare v Košariskách 21. júla 1880 ako šieste dieťa v rodine evanjelického farára Pavla Štefánika. Mal najväčšiu zásluhu na formovaní česko-slovenského zahraničného odboja počas prvej svetovej vojny. Rodný dom v Košariskách predstavuje symbol života a diela tejto významnej osobnosti. Dnes je tu umiestnené Múzeum M. R. Štefánika, ktoré je súčasťou Slovenského národného múzea – Múzea Slovenských národných rád. Otvorené bolo v roku 1990, od 2005 je koncipované ako memoriálne múzeum, ktoré prostredníctvom svojej expozície podáva komplexný pohľad na Štefánikovu osobnosť. Pri príležitosti 134.výročia narodenia M.R. Štefánika, v roku 2014, sa do múzea vrátila expozícia, ktorá predstavuje Štefánika ako človeka s pozitívami a negatívami. Pri príležitosti 135.výročia jeho narodenia, v roku 2015, prišlo k reinštalácii expozície, kde boli doplnené málo známe osobné predmety z pozostalosti M. R. Štefánika. Náš model bol postavený v mierke 1:50, do expozície pribudol v roku 2016.