hrad holic m

Stredoveká stavba Holíčskeho zámku pochádza z 11. storočia. Súčasnú podobu získal po prevzatí holíčskeho panstva Habsburgovcami v roku 1736 aj s renesančnou pevnosťou zo 16. storočia. V rokoch 1749 až 1754 dali pevnosť prestavať na honosné letné sídlo. K barokovo-klasicistickému zámku kedysi patrila francúzska záhrada, bažantnica, rybník a komplex hospodárskych budov (väčšia časť sa žiaľ nezachovala). Zámok rád navštevoval manžel Márie Terézie František Lotrinský. K ďalším majiteľom patril Stibor zo Stiboríc, rod Czoborovcov, Bakičovci a už spomínaní Habsburgovci. Skutočný zámok sa nachádza v centre mesta Holíč. Model má podobu z čias Márie Terézie okolo roku 1770. Podklady pre stavbu boli poskytnuté z archívov mesta Holíč, postavený je z betónu a plechu v mierke 1:50. Stavba aj s poslednými detailmi trvala necelé 2 roky a jeho váha je približne 43 ton, osadený bol v roku 2004.