rotunda sv juraja nitrianska blatnica

Pôvodná rotunda sv. Juraja sa v rýchlo zalesňujúcom prostredí pozvoľna menila na ruiny. V roku 1530 dala majiteľka tunajších lesov Mária Turzová kostolík upraviť a zo starobylej rotundy boli zachované steny ešte do výšky 4 - 7 metrov. Kostolík však aj po tejto renovácii začal skoro pustnúť. V roku 1655 ho upravili prakticky do dnešnej barokovej podoby, na západnej strane k nemu pristavali vežu a z južnej tzv. pustovňu. V našom areáli sa nachádza model od roku 2013, je postavený v súčasnej podobe v mierke 1:25.