hrad tematinZrúcanina stredovekého hradu Tematín leží na pomerne odľahlom mieste masívu Považského Inovca nad obcami Lúka a Hrádok. Z dedín na západnom úpätí vedú k nemu náročnejšie trasy s veľkým prevýšením, pohodlnejší je výstup od turistického centra Bezovec. Pre svoju polohu mal skvelé predpoklady na plnenie strážnej a signalizačnej úlohy. Prvé murované stavby hradu boli vybudované okolo 1250. V roku 1300 ho zrejme získal Matúš Čák Trenčiansky. Do obdobia jeho vládnutia spadá aj výstavba veľkej obrannej veže hradu, ktorá bola postavená okolo roku 1311. Hrad Tematín vlastnili od roku 1658 Berčéniovci. V 16. storočí systém hradného opevnenia zdokonalili, napriek tomu sa však počas Rákociho povstania na začiatku 18. storočia hrad poškodil a stal sa neobývateľným. Model hradu predstavuje dobovú rekonštrukciu okolo roku 1700. Je postavený v mierke 1:50, použitý materiál je betón a plech. Bol osadený koncom roku 2006.