cierny hradZrúcaniny hradu sa nachádzajú na zalesnenom vŕšku pohoria Tribeč, neďaleko Zlatých Moraviec, asi 2km na severozápad od obce Zlatno. Jeho založenie úzko súvisí s ryžovaním zlata v potokoch tribečských hôr. Z archeologických výskumov sa predpokladá vybudovanie hradu na prelome 13. a 14. storočia pravdepodobne na pravekom hradisku zo staršej doby bronzovej. Jeho poloha na vrchole homoľovitého kopca umožňovala tiež ochranu stredovekej verejnej komunikácie. Zánik tejto malej pevnosti zatiaľ nie je objasnený, jediným hodnoverným dokumentom o Čiernom hrade je listina z roku 1516, v ktorej kráľ Ľudovít II. udeľuje Forgáčovcom povolenie ťažiť zlato na ich území zvanom Feketevar. Ojedinelé nálezy zo 16. storočia umožňujú predpokladať, že hrad mohol byť v tejto dobe dočasne obnovený. Náš model v mierke 1:50 je rekonštrukciou stavu z 1. polovice 14. storočia, do Parku miniatúr pribudol v roku 2015.