rozhladna na javorineNa vrchole Veľkej Javoriny bola v minulosti postavená drevená rozhľadňa. Nevieme zatiaľ, kto a kedy ju postavil, ani kedy zanikla. Zo získaných zdrojov, z historických pohľadníc a časopisov Letem světem a Krásy Slovenska vieme, že rozhľadňa na vrchole iste stála v rokoch 1928 – 1935. Rozhľadňa bola voľne prístupná. Model je rekonštrukciou podľa dobových fotografií v mierke 1:40, do expozície pribudol v roku 2012.