kostol inovceObec Inovce leží v tesnej blízkosti ukrajinských hraníc. Drevený kostol sv. Michala Archanjela, stojaci v členitom teréne, je v oblasti najmenší a najmladší. Postavili ho v roku 1836 a ide o zrubovú stavbu so šindľovou strechou a dvomi vežičkami. Podlaha je kamenná, výzdoba interiéru pochádza z 19. storočia. V Parku miniatúr je umiestený kostolík v súčasnej podobe. Je postavený v mierke 1:25 s použitím výlučne dreva a lepidla. V areáli je vystavený od roku 2007.