hrad siveticeReálny hrad Šivetice sa nachádza nad rovnomennou obcou neďaleko Rožňavy na vrchole kopca Múrik. Vznikol na kráľovskej pôde, v 13. storočí bol predmetom majetkového sporu rodov Ákošovcov a Zachovcov. Neskôr zanikol. Jadro hradu tvorila veža s rozmermi 8x8 m, okolo nej bol obvodový kamenný múr s priemerom cca 25 m. Za ním bolo valové opevnenie. Model predstavuje dobovú rekonštrukciu hradu okolo roku 1320, kedy patril Feliciánovi Zachovi – spolupracovníkovi Matúša Čáka Trenčianskeho. Mierka modelu je 1:50, osadený v roku 2006.