rodny dom martin kukucinRodný dom Martina Kukučína sa nachádza v obci Jasenová na Orave. Dal ho postaviť jeho otec Ján Bencúr v roku 1856. Dom spolu s hospodárskymi budovami tvorí uzavretý celok, ktorý svojím vonkajším i vnútorným vzhľadom plne zapadá do oravského podhorského prostredia. V ňom sa 18.mája narodil Martin Kukučín, rodným menom Matej Bencúr. Dom sa zachoval vďaka rekonštrukcii v roku 1960, kedy bol aj sprístupnený verejnosti. V roku 2010, pri príležitosti 150. výročia narodenia Martina Kukučína, pristúpilo Oravské múzeum k obnove areálu a expozície. Súčasťou expozície sú aj niektoré literárne práce vybrané takmer zo 100 poviedok, noviel, čŕt a rozprávok. Dnes slúži ako muzeálna expozícia. Hneď vedľa rodného domu sa nachádza socha spisovateľa v nadživotnej veľkosti od akademického sochára Jána Kulicha. Náš model je postavený v mierke 1:50 a bol realizovaný vďaka spolupráci s Oravským múzeom P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktoré nám umožnilo dom ručne zamerať a nafotiť detaily. V expozícii je od roku 2016.