bansko bystricka vartovkaV roku 1587 vznikla nad Bystricou protiturecká pozorovacia veža – vartovka. Bola situovaná na rovnomennej kóte 568 m.n.m., juhovýchodne od mesta. Štvorboká veža má priesvit 4×4 m a výšku 8 m. Hrúbka múrov bola 60 cm. Objekt bol prikrytý drevenou strechou, pozorovací priestor chránilo drevené zábradlie. Na vrch veže sa vystupovalo po drevenom schodišti. Vyhliadková veža na Vartovke sa zachovala v nezmenenej podobe až do polovice 20.storočia. Zanikla pri prestavbe na hvezdáreň, od roku 1961 slúžia jej priestory verejnosti. Model je postavený v mierke 1:25 a do areálu pribudol v roku 2015.