hrad velika chorvatsko

Alžbeta Bátoriová s manželom Františkom Nádaždym vlastnili rozsiahle majetky v Uhorsku. Hrady, ktoré im patrili, dnes ležia na území Maďarska, Slovenska, Chorvátska a Rumunska. V Chorvátku sú štyri hrady, patrí k nim i hrad Velika. Leží na území Slavónska, severne od mesta Požega v pohorí Papuk. Nachádza sa na vápencovom kopci nad kúpeľnou obcou Velika. Dnes sú z neho len malebné zrúcaniny. Je malý rozlohou, ale pri tureckom obliehaní ho vraj bránila 200 členná posádka. Majiteľom v časoch nepokojných tureckých vojen bol i manžel Alžbety Bátoriovej. Model predstavuje dobovú rekonštrukciu hradu z obdobia kedy ho vlastnili, je v mierke 1:50 a pribudol do našej zbierky v roku 2005.