rodny dom hviezdoslavRodný dom P.O. Hviezdoslava sa nachádzal vo Vyšnom Kubíne. Dátum stavby domu je neznámy. Manželom Mikulášovi Országhovi – Vyšňanovie a Terézii Országhovej (rodenej Medzihradskej) sa tu 2. februára 1849 narodil syn Pavol. Bol ich tretím dieťaťom, mal brata a sestru. Hviezdoslavov rodný dom vyhorel v novembri 1916. Pri príležitosti 25. výročia smrti básnika bol postavený na mieste, kde dom stál, malý pamätník. Náš model sa podarilo postaviť vďaka pomoci Oravského múzea Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. V múzeu je časť expozície venovaná životu a dielu tohto velikána. Súčasťou je aj krásny model rodného domu spisovateľa v mierke asi 1:20. Tento model slúžil ako predloha pre našu prácu, ktorá bola zhmotnená v mierke 1:50. Takisto pre dotvorenie detailov nám pomohli viaceré fotografie z archívu tohto múzea. V našej expozícii je od roku 2016.