kostolik kopcany park miniatur mKostol pochádza zrejme z 9. storočia, kedy bol súčasťou veľkomoravského hradiska Valy v Mikulčiciach. Stojí dodnes ako kostolík sv. Margity Antiochijskej. Model predstavuje jeho súčasnú jednoloďovú podobu s apsidou.