Od roku 2002 je možnosť pre zamestnancov a firmy poskytnúť vybranej spoločnosti 2% zo zaplatených daní za uplynulý rok. Aj my sa pod hlavičkou občianskeho združenia Matúšovo kráľovstvo pravidelne uchádzame o túto formu podpory našich aktivít. Každoročne z týchto zdrojov financujeme rôzne aktivity počas sezóny, hlavne rôzne doplnkové aktivity pri akciách, ceny do súťaží, honoráre účinkujúcim a pod. Postup je úplne jednoduchý.

V našej expozícii sa v súčasnosti nachádzajú modely na rôznych úrovniach prepracovania a náročnosti materiálnej a priestorovej. Vyžadujú si tak rôzny čas na stavbu a údržbu. Tento spôsob podpory je pre Vás vhodný hlavne vtedy, keď je pre Vás niektorý z modelov určitým spôsobom špeciálne výnimočný.

Cieľom tejto spolupráce je materiálová pomoc v súvislosti s aktivitami Parku miniatúr. Nie je to len materiál určený na stavbu modelov. Taktiež možnosť poskytnúť vybavenie na údržbu areálu a skvalitňovanie služieb. Výrazná pomoc môže byť aj poskytnutím rôznych materiálnych cien pre účastníkov súťaží, ktoré sa počas celej sezóny konajú v Parku miniatúr v Podolí.

Už na začiatku budovania areálu sa nás rozhodlo podporiť viacero sponzorov z rôznych oblastí. Naša spolupráca môže fungovať na báze reklamnej zmluvy. Škála je veľmi široká, od generálneho partnera našich akcií, umiestnenia Vášho loga na naše produkty, pozvánky, plagáty, bannery, vstupenky, sprievodcu areálom, webstránku, propagačné materiály.

Park miniatúr je ojedinelou atrakciou cestovného ruchu na Slovensku. Začal sa budovať na 1 hektárovom pozemku v roku 2001, v roku 2003 bol osadený prvý model, od roku 2005 je otvorený pre verejnosť, v roku 2016 presiahla návštevnosť 30 000 a počet exponátov sa priblížil k 70-tke.