kopcany velkomoravsky kostolikKostol svätej Margity Antiochijskej leží pri obci Kopčany neďaleko Holíča a je to jediná dodnes stojaca zachovaná architektonická pamiatka z čias Veľkej Moravy. Pravdepodobne patrila do veľkomoravského hradiska pri Mikulčiciach a považuje sa za najstarší kostol na území Slovenska. Pochádza zrejme z 9. storočia, prvá zmienka o ňom je z roku 1392. V okolí kostola existovali malé osady až do 13. storočia, z ktorých sa obyvatelia postupne sťahovali. Kostol však slúžil naďalej až do 18. storočia, kedy bol postavený nový priamo v dedine Kopčany. Model predstavuje podobu kostolíka z 9. storočia v mierke 1:25 a osadený bol v auguste 2013.