lancar kostol mSkutočný kostol sv. Michala Archanjela v Lančári sa nachádza na kopci nad obcou a tvorí zďaleka viditeľnú dominantu. Je postavený na mieste staršieho gotického kostola s renesančným opevnením, zachovali sa zvyšky múrov a v nich vsadená hranolová veža. Vo vnútri je umiestený kostol z polovice 17. storočia. Kostol nemá vežu. Model v areáli predstavuje dobovú rekonštrukciu kostola po roku 1733, kedy vonkajšia veža s opevnením stála v plnej kráse. Vo vonkajšom opevnenom múre sa nachádzajú strieľne. Objekt bol zameraný ručne a návrh spracoval Juraj Hlatký. Mierka modelu je 1:50 a dokončený bol v roku 2006.