hrad beckovHrad Beckov sa týči na ostrej vápencovej skale nad rovnomennou obcou, kde už od 13. storočia strážil obchodnú cestu vedúcu Považím. Prvá písomná zmienka o hrade Beckov pod názvom Blundus je z roku 1208. Kamenný hrad bol pravdepodobne postavený v polovici 13. storočia a mal slúžiť na obranu severozápadných hraníc Uhorského kráľovstva. V roku 1296 sa dostal do rúk Matúša Čáka Trenčianskeho, ktorý zdokonalil jeho opevnenia a Beckov stal významným centrom obchodu a remesiel. Najvýznamnejšie obdobie z hľadiska rozvoja hradu sa začalo rokom 1388, keď uhorský kráľ Žigmund Luxemburský daroval hrad šľachticovi poľského pôvodu Stiborovi zo Stiboríc. Stibor, ktorý bol jedným z najvplyvnejších kráľových poradcov, vlastnil či spravoval na Slovensku približne 20 hradov, prebudoval Beckovský hrad na honosné rodinné sídlo v gotickom štýle. Boli postavené nové reprezentatívne hradné objekty, vrátane kaplnky s bohatou architektonickou a maliarskou výzdobou. V roku 1729 následkom požiaru, ktorý pohltil interiér a strechy, bol hrad zničený a postupne sa z neho stali ruiny. Model hradu Beckov u nás predstavuje dobovú rekonštrukciu okolo roku 1600. Je postavený v mierke 1:50, dokončený a slávnostne pokrstený bol v auguste 2014. Partnerom pri stavbe modelu bolo Záujmové združenie, Hradu Beckov.