zivanska veza m

Na severovýchode pohoria Tríbeč stojí vo voľnej lesnej krajine v katastri obce Jedľové Kostoľany osamelá kamenná veža – Živánska veža. V rozličných povestiach sa spomína aj pod názvom Zbojnícka veža. Stavebne je dosť podobná neďalekému hradu Hrušov. Preto sa predpokladá, že mohla vzniknúť už v 13. storočí ako strážna veža Hrušovského hradu na ochranu vozov prepravujúcich zlato z Kremnice do Novej Bane. Prvá písomná správa o Živánskej veži je v cestopise z roku 1781 pod názvom Turňa. Veža mala pôvodne štyri poschodia a každé bolo vysoké 4 metre. Model je z betónu a dreva, vsadený do vápencového kopca. Je v mierke 1:50, rekonštrukcia podľa arch. Martina Bónu je datovaná okolo roku 1700, do expozície pribudol v roku 2004.