hrad reviste m

Hrad Revište sa vypína na zalesnenom kopci na okraji pohoria Vtáčnik, nad obcou Revištské Podzámčie. Vznik hradu v 13. storočí súvisel so snahou Tekovského komitátu vybudovať ochranu doliny Hrona. V roku 1490 sa hrad stal majetkom vplyvných Dóciovcov, ktorí sa nemali s inými šľachticmi príliš v láske. Nielen spory so susedmi, ale najmä reálna hrozba útokov Turkov ich prinútila uskutočniť prestavbu gotického hradu na renesančnú pevnosť. Spustol počas stavovských povstaní. Model bol postavený v roku 2005 v mierke 1:50 a pozostáva z horného a dolného hradu, použitý materiál je betón a drevo. Rekonštrukcia je podľa Antona Záhradníka a výkresov z Archívu Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.