rodny dom holubyRodný dom sa nachádza v obci Lubina, v objekte evanjelickej fary. Jozef Ľudovít Holuby bol významným slovenským vedcom, botanikom, polyhistorikom, národopiscom, historikom, archeológom, spisovateľom, etnografom, evanjelickým farárom a národným buditeľom. Narodil sa 25. marca 1836. Podrobne zmapoval flóru okolia Zemianskeho Podhradia a Bošáckej doliny, neskôr svoje bádanie tejto oblasti rozšíril o históriu, ľudové rozprávky a povesti, príslovia a porekadlá, piesne a žarty, zariekacie formuly, povery a čary. Zomrel 15. júna 1923 v Pezinku. Na jeho počesť bola pomenovaná Holubyho chata na Veľkej Javorine. V obci Lubina je mu venovaná expozícia v múzeu – Rodnom dome Samuela Štúra. Model sme spracovali na základe poskytnutých archívnych materiálov a zamerania, ktoré nám umožnila pani evanjelická farárka z Lubiny. Zhotovený je v mierke 1:50, osadený bol v roku 2016.