stary zamok banska stiavnica park miniatur m

Mestský hrad leží na úpätí vrchu Paradajs. Vznikol na prelome 15. a 16. storočia ako renesančná protiturecká pevnosť prestavbou a opevnením farského kostola z 13. storočia. Dnes je v ňom Vlastivedné múzeum a expozície Slovenského banského múzea. Model bude postavený v podobe z roku 2015 v mierke 1:50.