vartovka luchtov park miniatur m

Nachádza sa v Štiavnických vrchoch neďaleko obce Tekovská Breznica. Zachovalé múry zrejme patrili signalizačnej veži – vartovke. Tá bola súčasťou protitureckej obrany banských miest. Vizuálne spájala Vartičku nad kláštorom v Hronskom Beňadiku, hrad Breznica a dolinu Hrona. Nazýva sa aj strážna veža Pustý hrad. Zanikla zrejme po roku 1600. Model predstavuje podobu veže okolo roku 1550, je v mierke 1:50.