bratislava velkomoravska bazilikaTrojloďová bazilika bola románska sakrálna stavba postavená pravdepodobne v prvej polovici 9. storočia v dnešnej lokalite Bratislavského hradu. Stavbu objavili v roku 1965 a podľa rozmerov bola najväčšou svojho druhu na celom území terajšieho Slovenska. Nálezy však potvrdili, že stavba pravdepodobne začiatkom 10. storočia zanikla. Zvyšky základov sú pamiatkovo zakonzervované a voľne prístupné v rámci areálu hradu. Náš model predstavuje jeho vtedajšiu predpokladanú podobu a je v mierke 1:25. Osadený bol v auguste 2013.