hrad tibavaPozostatky hradu Tibava, v Podhorodi neďaleko Sobraniec, sú s veľkou pravdepodobnosťou najvýchodnejšou zrúcaninou hradu na Slovensku a zároveň jeden z najmenších hradov na Slovensku. Vznikol v 13. storočí, v roku 1491 sa už spomína ako spustnutý. Pozostával z kamennej obytno-strážnej veže, obytnej budovy priliehajúcej priamo k veži, opevnenia tvoreného stredne vysokou kamennou hradbou a pravdepodobnými vonkajšími palisádami z drevených kolov. Model predstavuje podobu hradu zo 14. storočia a v našom areáli je postavený v mierke 1:50 od roku 2015.