hrad lednica m

Bol to pohraničný kráľovský hrad, chrániaci cestu na Moravu, ktorý sa akoby zrástol s vápencovou skalou brala. Hrad pôsobiaci ako orlie hniezdo vznikol v 13. storočí. V roku 1710 ho počas kuruckých vojen vypálili, dnes je spustnutou zrúcaninou na východnom úpätí Bielych Karpát. Náš model predstavuje dobovú rekonštrukciu hradu okolo roku 1700, kedy bol v plnej kráse. Dolný hrad tvorí obvodový múr s 3 oporami. Do stredného hradu sa vchádza tunelom v podkovovitej veži, tvoria ho dva paláce a veža. Z nej vedie chodník v ostrom hrebeni skaly na jej vrchol. Pre modelové spracovanie boli použité výkresy z Archívu Pamiatkového úradu SR. Rekonštrukcia je podľa Juraja Hlatkého, časť námetu sa čerpala z návrhov Antona Zahradníka, Martina Bónu a Frigyesa Königa. Mierka modelu je 1:50 a osadený bol v roku 2006.