Od roku 2002 je možnosť pre zamestnancov a firmy poskytnúť vybranej spoločnosti 2% zo zaplatených daní za uplynulý rok. Aj my sa pod hlavičkou občianskeho združenia Matúšovo kráľovstvo pravidelne uchádzame o túto formu podpory našich aktivít. Každoročne z týchto zdrojov financujeme rôzne aktivity počas sezóny, hlavne rôzne doplnkové aktivity pri akciách, ceny do súťaží, honoráre účinkujúcim a pod. Postup je úplne jednoduchý.

Ak ste zamestnanec, stiahnite si tlačivo – Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 2016, nechajte si ho potvrdiť u vašej mzdovej účtovníčky. Pripravte si aj druhé tlačivo – Vyhlásenie o poukázaní 2%, vyplníte tam údaje o sebe a MK, spolu ich musíte doručiť na daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska do 30. apríla.

Ak si podávate daňové priznanie sami ako FO, podnikateľ alebo právnická osoba, stačí na poslednej strane daňového priznania v časti Údaje o prijímateľovi údaje o Matúšovom kráľovstve, podať ho musíte do 31. marca.

Údaje o prijímateľovi:

Matúšovo kráľovstvo, občianske združenie

Námestie slobody 1716/6
92101 Piešťany

IČO: 36123480

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK6302000000001474791857

pdfPotvrdenie o zaplatení dane z príjmov

pdfVyhlásenie o poukázani 2%