Už na začiatku budovania areálu sa nás rozhodlo podporiť viacero sponzorov z rôznych oblastí. Naša spolupráca môže fungovať na báze reklamnej zmluvy. Škála je veľmi široká, od generálneho partnera našich akcií, umiestnenia Vášho loga na naše produkty, pozvánky, plagáty, bannery, vstupenky, sprievodcu areálom, webstránku, propagačné materiály.

Ak sa rozhodnete podporiť aktívne trávenie voľného času Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme voľné vstupenky do Parku miniatúr pre Vašich zamestnancov podľa dohody. Rozhodli ste sa spojiť svoju značku s Parkom miniatúr, kontaktujte nás, aby sme si dohodli osobné stretnutie.

Môžete si stiahnuť vzory ponukových lístkov a reklamných letáčikov tu.