V našej expozícii sa v súčasnosti nachádzajú modely na rôznych úrovniach prepracovania a náročnosti materiálnej a priestorovej. Vyžadujú si tak rôzny čas na stavbu a údržbu. Tento spôsob podpory je pre Vás vhodný hlavne vtedy, keď je pre Vás niektorý z modelov určitým spôsobom špeciálne výnimočný.

Môžete podporiť jeho výstavbu, údržbu, resp. nejakým špeciálnym spôsobom podporiť jeho zviditeľnenie v areáli. Areál je stále vo výstavbe, po vzájomnej dohode je možné s vašou podporu zaradiť konkrétny objekt do realizácie aj mimo plánovaného poradia.

Stiahnite si aktuálne letáky a ponukové lístky tu.