Park miniatúr je ojedinelou atrakciou cestovného ruchu na Slovensku. Začal sa budovať na 1 hektárovom pozemku v roku 2001, v roku 2003 bol osadený prvý model, od roku 2005 je otvorený pre verejnosť, v roku 2016 presiahla návštevnosť 30 000 a počet exponátov sa priblížil k 70-tke.

Našu expozíciu a značku budujeme postupne. Pri návšteve nášho areálu je vidieť množstvo práce, preinvestované finančné zdroje, môžete sa nadýchať atmosféry histórie a zakúsiť individuálny prístup k našim zákazníkom. Pri opakovanej návšteve môžete posúdiť našu snahu neustále rozširovať a oživovať expozíciu a zlepšovať služby. Keď sa rozhodnete spojiť svoje meno s našim, ponúkame Vám unikátny produkt, dlhodobú spoluprácu, profesionálny prístup a spoľahlivosť. Jedna z možností je každoročne podporiť Park miniatúr určitou čiastkou finančných prostriedkov podľa Vašich možností. Ako protihodnotu Vám ponúkneme viacero foriem prezentácie a spolupráce. O možnostiach sa s Vami radi porozprávame na osobnom stretnutí.

Na požiadanie Vám zašleme vzor jednoduchej darovacej zmluvy v elektronickej forme.

Môžete si stiahnuť vzory ponukových lístkov a reklamných letáčikov tu.