Cieľom tejto spolupráce je materiálová pomoc v súvislosti s aktivitami Parku miniatúr. Nie je to len materiál určený na stavbu modelov. Taktiež možnosť poskytnúť vybavenie na údržbu areálu a skvalitňovanie služieb. Výrazná pomoc môže byť aj poskytnutím rôznych materiálnych cien pre účastníkov súťaží, ktoré sa počas celej sezóny konajú v Parku miniatúr v Podolí.

Každý náš model v sebe skrýva neskutočné množstvo práce, je to akoby malý rodinný dom. Škála spotrebovaných služieb a potrebného materiálu je veľmi veľká. Ak ste sa rozhodli, že by ste nás podporili, kontaktujte nás prosím, aby sme osobne prediskutovali možnosti spolupráce.

Stiahnite si aktuálne letáky a ponukové lístky tu.