park miniatur bratislavsky hrad mPark miniatúr v tomto roku oslávi 15 rokov svojej existencie. Areál má štatút múzea v prírode. Jubilejné číslo 70. patrí modelu monumentálneho Bratislavského hradu, ktorý staviame v jeho súčasnej podobe. Po dvoch rokoch finišujeme s jeho dokončením. Stane sa tak, resp. už je, dominantou nášho areálu.


Model bude mať mnohé „naj“ parametre nielen v rámci Parku miniatúr, ale i celého Slovenska. Je postavený v mierke 1:50. Jeho pôdorysný rozmer sa musel dodatočne rozšíriť na 8 x 7 metra. Základy tohto modelu sme začali robiť ešte v roku 2010. Bolo potrebné vykopať skoro 50 m3 jamu, do ktorej sa nasypalo cca. 37 m3 štrku a potom sa vybetónovala základová doska. Na ňu sa spotrebovalo 16,8 m3 betónu. Teda 3 domiešavače.
Po dokončení základovej dosky sme sa vzhľadom na náročnosť modelu rozhodli uchádzať sa v grantovom programe Ministerstva kultúry o finančnú podporu so získaním finančných prostriedkov na stavbu častí tohto modelu. V priebehu niekoľkých rokov sme podali x projektov, no nedostali sme nikdy žiadny. Počas piatich rokov sme často hovorili návštevníkom, že pokiaľ nedostaneme podporu z Ministerstva kultúry SR, nebudeme tento model stavať. A tak bola veľká betónová platňa niekoľko rokov prázdna....

No vďaka podpore jedného Podolského rodáka a niekoľkých súkromných investorov sme názor zmenili a do stavby modelu sa pustili v závere roka 2016.

Pomohol nám zohnať niekoľko výkresov, na hrad sme vyrazili veľakrát pozrieť si, nafotiť alebo zamerať viacero objektov a detailov. Pri fotodokumentácii tejto dominanty Bratislavy sme urobili viac ako 1000 záberov.
Na stavbu samotného modelu sme použili už tradičné materiály, ale vyskúšali sme i niektoré nové. K betónu, plastom, styroduru, polystyrénu pribudli aj kompozitné materiály. V roku 2017 sme zakúpili aj 3-D tlačiareň, plánovali sme ju vyskúšať pri stavbe modelu, použila sa na výrobu množstva doplnkových figúr a sôch na hrade. Ako aj dekoračných vázičiek a sošiek.

Prvým objektom na modeli bola Žigmundova brána. Modelári sa na nej vyhrali, jej výroba trvala viac ako 3 mesiace. V zime a na jar 2017 potom nasledovala stavba paláca. Ten sme osadili v júli 2017. Na objekte je jasne vidieť, že palác nemá štvorcový pôdorys, ale každý jeho múr je iný. No nielen múr, ale aj každá vežička. Dominantná Korunná veža je jedinou pravou vežou hradu a zároveň najvyšším bodom hradu. Na modeli dosahuje výšku 107 cm od vstupu do paláca. Každá z 3 zvyšných vežičiek a ich strechy sú iné, čo v modelárskom stvárnení predstavovalo náročnú časť stavby. Tieto 3 vežičky aj v realite vlastne nie sú vežami, sú iba dostavané na hornom poschodí hradu a jeho streche. Vonkajšia najdlhšia stena paláca má šírku 167 cm, najkratšia 120 cm. Na modeli je na vežiach a vonkajších stenách 163 okien a 3 dverové portály. Na vnútorných stenách sa nachádza 136 okien, 2 dvere a 11 arkádových oblúkov. Na streche je 29 vonkajších vikierov, 27 vnútorných vikierov a 16 komínov. Ak spočítame aj okná vo vikieroch, na paláci sa tak spolu nachádza 355 okien.

Ďalším obrovským objektom je severný trakt hradu s bývalými kasárňami. K nemu patria aj dve mohutné vonkajšie bašty. Na tomto modeli sa nachádza na vnútornej strane 176 okien a 8 dverí, na vonkajšej vrátane bášt 96 okien. Na vnútornej strane je na streche 75 vikierov, na vonkajšej strane je ich 20, svetlíkov je 25. Ak zarátame aj okná na vikieroch, na tomto objekte je ich spolu 392.
V poradí tretím veľkým objektom je parlamentný objekt na západnej terase. Na týchto budovách sa nachádza na vnútornej strane 94 okien, 7 sklených arkád a 7 dverí, na vonkajšej 79 okien a 7 dverí. Na vnútornej strane je na streche 39 vikierov, na vonkajšej strane je ich 34. Ak zarátame aj okná na vikieroch, na tomto objekte je ich spolu 253.
Nasleduje objekt terajšej reštaurácie s 40 oknami, 8 dverami a 6 vikiermi. Teda okien je spolu 46. Na modeloch dostavaných objektov jazdiarne je 23 okien a 2 dverí a oranžérie 12 okien a 1 dvere. Na zvyšných objektoch hradu – 2 polmesiacové budovy pred palácom, strážnici, bývalej katovni a Žigmundovej bráne je ďalších 59 okien.

Ak spočítame všetko spolu na celom modeli dostaneme ohromujúce čísla – celkový počet okien je 1059, dverí 33, vikierov 120 a komínov 32.
Dekoračných sôch tlačených 3-D tlačou je na hrade 39, dominantnou je socha Svätopluka na koni. V našej mierke má rozmery 9*5 cm. Náročnou časťou modelu je aj stvárnenie nových barokových záhrad, ako aj všetkých hradných brán. Túto časť práve teraz finalizujeme, a že je to ozajstná prplačka.

Odhadovaná celková výška finančných nákladov na stavbu modelu Bratislavského hradu sa blíži k číslu 30 000 €. Teda k sume, za ktorú v minulom režime sa dokázal postaviť slušný rodinný dom. Stane sa tak rozhodne najdrahším modelom našej zbierky.