semmelrock

Partnerom nášho areálu je od roku 2006 spoločnosť Semmelrock Stein + Design Dlažby s.r.o., Sereď. Partner je známym výrobcom dlažieb, múrových, plotových a svahových systémov. Majú široké uplatnenie od námestí miest cez rôzne plochy a končiac v záhradách a oddychových zónach.

Je výhradným dodávateľom dlažieb a dekoračných prvkov pre Matúšovo kráľovstvo v miniatúrach.

Vďaka tomuto partnerovi v roku 2007 dostali chodníky v našom areáli krásnu dlažbu a svoj povrch dostanú i prehliadková plocha pri drevených kostolíkoch, ako aj oddychová plocha pri modeloch hradov Hričov a Súľov.

Spolu nás spája heslo: Úspešná myšlienka nepozná hranice.

Partner má umiestnenú v areáli reklamnú tabuľu, logo firmy na paneli partnerov a miesto na našej www stránke v odstavci partneri projektu. Je uvedený i v sprievodcovi po areáli, ktorý dostane do ruky každý návštevník.

Bližšie informácie o výrobkoch a aktivitách spoločnosti Semmelrock Stein + Design Dlažby s.r.o. nájdete na www.semmelrock.sk alebo www.steinunddesign.de

Osobne si možno výrobky pozrieť vo vzorkovej záhrade pred sídlom firmy v Seredi.