crh slovakia v

Partnerom nášho areálu je spoločnosť CRH (Slovensko) a.s. od roku 2015. Jej predchodca Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník nás podporoval od roku 2005. Partner je výrobca stavebných materiálov na Slovensku a dodávateľ kameniva a betónových zmesí pre Park miniatúr v Podolí.

Vďaka podpore nášho partnera stoja modely našich hradov na pevných základoch. Nohy každého návštevníka prejdú po podsypoch a pevných základoch viacerých chodníkov v areáli.

Spolu nás spája heslo: Pevnosť, výkonnosť, nadšenie!

Partner má umiestnenú v areáli reklamnú tabuľu, logo firmy na paneli partnerov a miesto na našej www stránke v odstavci partneri projektu. Je uvedený i v sprievodcovi po areáli, ktorý dostane do ruky každý návštevník.

Bližšie informácie o výrobkoch a aktivitách spoločnosti CRH (Slovensko) a.s. nájdete na www.crhslovakia.com