podolie

Spolupráca s obcou Podolie začala hneď od vzniku, keďže areál sa nachádza v centre obce. Okrem vzájomnej komunikácie pri vybavovaní potrebných povolení, v súvislosti so stavbou areálu, budovaním expozície sme v roku 2007 založili tradíciu Dňa otvorených dverí, počas Hodových slávností v obci Podolie.

Obec nás každoročne podporuje formou dotácie na rôzne aktivity a akcie, ktoré sa konajú v areáli. Miestnej Základnej škole, ktorá sa nachádza priamo v susedstve areálu, poskytujeme prehliadky pre žiakov a partnerské školy.

Viac informácii o aktivitách obce na stránke – www.podolie.sk.