royaldomAko každá stavba aj budovanie Park miniatúr v Podolí si vyžaduje množstvo rôznorodého stavebného materiálu. Sme veľmi radi, že od roku 2010 je našim hlavným partnerom v tejto oblasti firma Royaldom, s.r.o. Cement, betón, lepidlo, rôzny doplnkový pracovný materiál a veľa iných potrebných vecí nám dodáva výhradne tento dodávateľ. Taktiež veľké plochy chodníkov a oddychových zón sú pokryté dlažbou a stavebným materiálom poskytnutých spoločnosťou Royaldom, s.r.o.


Široká škála ponúkaných produktov a služieb, rozšírené otváracie hodiny, vyškolený, ochotný a kvalifikovaný personál, spoľahlivosť a profesionálny prístup, to všetko sú pozitíva, na základe ktorých funguje naša úspešná dlhoročná spolupráca.

Okrem dodávok materiálu sú našim partnerom aj pri organizovaní podujatí. Pravidelne nám poskytujú rôzne ceny do súťaží pre deti a prispievajú aj na doplnkový program počas akcií konaných v areáli.

Spája nás heslo: „Stavebniny a história trochu inak.“

Partner má v areáli umiestnenú reklamnú tabuľu, logo firmy na paneli partnerov a priestor na našej www- stránke v sekcii partneri projektu. Logo je umiestnené na vstupenkách a v sprievodcovi po areáli, ktoré dostane do ruky každý návštevník.