DSCN9279 sOd utorka 4.7.2023 sa spustí v Parku miniatúr už siedmy ročník tradičnej Letnej pátračky.

Návštevníci budú mať možnosť preveriť si svoje detektívne schopnosti pri odhaľovaní správnych odpovedí na 11 otázok na účastníckom lístku. V tomto roku zaužívanú poslednú otázku, ktorú doteraz vždy tvorila tajnička poskladaná z písmen umiestnených na dlažobných kockách, nahradila otázka na mená sôch troch nových strážcov modelov svojich domovských hradov. Pri ostatných otázkach Vám poradíme, venujte pozornosť aj tabuľkám umiestneným pri jednotlivých modeloch, nájdete tam ukrytých niekoľko správnych odpovedí. Účastnícky lístok si vyzdvihnete v Parku miniatúr na pokladni, vyplnený potom vhodíte do krabičky na tom istom mieste. Nezabudnite uviesť svoje meno a adresu, pretože prvýkrát začiatkom augusta a druhýkrát začiatkom septembra vyžrebujeme vždy po 10 výhercov, ktorým zašleme vecné ceny. Takže pri obhliadke nášho Parku sa pustite do pozorného hľadania správnych odpovedí na položené otázky! Držíme Vám pri tom palce!