DSC 0195 upr

  Želáme vám príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších,

hlavne zdravie a pokoj, všetkým návštevníkom, kolegom, spolupracovníkom, partnerom od celého kolektívu Parku miniatúr a Matúšovho kráľovstva!