DSC 0022 z

21.augusta 2021 bol u nás počas podujatia pokrstený nový atraktívny model Trenčianskeho hradu. 

Ako aj mohutný jalovec dostal po tomto feudálovi svoje meno. Okrem príhovorov majiteľa parku a autora myšlienky Juraja Hlatkého, ktorý zhodnotil výstavbu parku a stavbu modelu, modelára Rudolfa Kucmena, ho krátkym príhovorom do života uviedol aj člen skupiny historického šermu Wagus - Matúš Čák Trenčiansky.

V samotnom Parku miniatúr v Podolí má Matúš Čák Trenčiansky už 15 rokov aj náučný panel s jeho cestou dejinami. Vieme že, vlastnil na území Slovenska množstvo hradov. Takisto vieme že, počas jeho života vyzerali všetky inak ako dnes, jednalo sa väčšinou o kamenné hrady tvorené vežou a palácom s hradbami. Mnohé boli potom v priebehu storočí prestavané a dostavané, mnohé zanikli. V spojení s Matúšom Čákom Trenčianskym dnes nájdete v našom Parku  viacero modelov hradov, ktoré mu v minulosti patrili a po území ktorých tento mocný feudál kráčal. Prvým bol model bývalej Matúšovej veže s rotundou na Trenčianskom hrade. Tieto sú v mierke 1:25. Všetky ostatné hrady sú už v mierke 1:50. Patrí k nim novo dokončený Trenčiansky hrad s už prestavanou Matúšovou vežou, z ktorej pozoroval mesto Trenčín, dolinu Váhu a okolité hory. Z jeho ďalších hradov, ktoré mu patrili, si návštevníci môžu pozrieť modely okolitých hradov Čachtice, Beckov a Tematín. Z jeho majetkov u nás máme modely hradov Branč, Korlátka a Červený Kameň, ako aj orlie hniezda - hrady  Vršatec, Lednica a Hričov. Máme takisto model Holíčskeho zámku, jedno z jeho dnešných palácových krídiel bolo v minulosti súčasťou Holíčskeho hradu. Do jeho domínia patril aj hrad Šomoška. K Matúšovi Čákovi môžeme priradiť aj Šarišský hrad,  v dejinách v súvislosti s bitkou pri Rozhanovciach. Bol oporným bodom Omodejovcov – Matúšových vojenských spojencov. Pod hradom sa zhromaždili aj vojská Karola Róberta, ktoré sa potom presunuli k Rozhanovciam. Miesta, na ktorých Matúš počas svojho života isto bol, sú spojené s modelom Bratislavského hradu, ako aj kostolíka v Sedmerovci, v Drážovciach, kostolíka Jurko v Nitrianskej Blatnici, možno aj Kopčanoch a rotundy v Skalici. Na záver môžeme zbilancovať, že v Parku miniatúr je dnes postavených 12 modelov hradov, ktoré patrili v minulosti do Matúšovej zeme.