DSC 0023 z

Bol významným feudálom, žijúcim na Slovensku nielen v našom bezprostrednom okolí.

Nevieme presne, kedy sa narodil. Historici predpokladajú, že sa tak udialo okolo roku 1260. Vieme však, že zomrel 18. marca 1321 práve na neďalekom Trenčianskom hrade. Na jar v tomto roku uplynulo od jeho smrti presne okrúhlych 700 rokov. Bol mocným feudálom, počas života mu patrilo podľa rôznych odhadov 50 – 80 hradov, zväčša na území Slovenska. Jeho územie sa nazývalo Terra Mathei – teda Matúšova zem. Jeho samotného nazývali Pánom Váhu a Tatier. Prvým jeho sídelným hradom bol Uhrovec, no z neho sa presídlil na svoj milovaný Trenčiansky hrad. Okrúhle výročie úmrtia tohto veľmoža sme sa u nás rozhodli pripomenúť si dvoma spôsobmi a vytvoriť tak natrvalo zápis do našich dejín. Prvým je, že po troch rokoch sme dokončili v Parku miniatúr model Trenčianskeho hradu, na ktorom strávil väčšinu svojho života. Hrad vtedy vyzeral podstatne inak, bol menší. Náš model ho zobrazuje zhruba 300 rokov po jeho smrti. Druhým je pomenovanie krásneho kríku jalovca jeho menom. Ten sme priniesli pred 21 rokmi ako malú parútku zo skalnej štrbiny spod Matúšovho Uhrovského hradu. Zasadili sme ho u nás v období, keď sa Park miniatúr začal stavať.