park miniatur bratislavsky hrad m70. model v expozícii Parku miniatúr patrí Bratislavskému hradu. Keďže je stavaný v rovnakej mierke ako ostatné hrady – 1:50, po dokončení sa stane s rozmermi 7 x 6 m zatiaľ najväčším modelom expozície.

Stavia sa v jeho súčasnej podobe, takže po úplnom dokončení budete môcť obdivovať aj krásne barokové záhrady. Model sa začal stavať v lete roku 2016, kedy sa osadilo modelové stvárnenie vstupnej Žigmundovej brány, objektov dolného hradu a dokončil sa aj celý vstupný trakt. V závere roka k nemu pribudol aj objekt súčasnej kaviarne. Pomyselnú korunku model dostal v piatok 7. júla 2017, po polročnej práci sme osadili do terénu monumentálny kráľovský palác Bratislavského hradu. Okamžite sa stal nielen hlavnou dominantou modelu hradu, ale aj celého Parku miniatúr. Každého privíta hneď pri vstupe do areálu.

Návštevník si môže detailne prepracovaný model paláca Bratislavského prehliadnuť zo všetkých strán naozaj zblízka. Hneď si všimne, že palác nemá štvorcový pôdorys, ale každý jeho múr je iný. No nielen múr, ale aj každá vežička.

Dominantná Korunná veža je najvyšším bodom hradu, na modeli dosahuje výšku od vstupu do paláca 107 cm. Každá z 3 zvyšných vežičiek a strechy sú iné, čo v modelárskom stvárnení predstavovalo náročnú časť stavby. Vonkajšia najdlhšia stena paláca má šírku 167 cm, najkratšia 120 cm. Na modeli je na vežiach a vonkajších stenách 163 okien a 3 dverové portály. Na vnútorných stenách sa nachádza 136 okien, 2 dvier a 11 arkádových oblúkov. Na streche je 29 vonkajších vikierov, 27 vnútorných vikierov a 16 komínov. Pri montáži paláca sme osadili aj objekt oranžérie a dve vstupné polmesiacové budovy. Novým prvkom bude osadenie sochárskych plastík, nachádzajúcich sa na reálnych objektoch hradu, samozrejme zmenšených 50 krát, prvýkrát sme využili technológiu 3-D tlače. Práce na modeli hradu budú pokračovať stavbou objektov jazdiarne, parlamentnej budovy a kasární.
Pozývame všetkých! Príďte si pozrieť nový prírastok v expozícii areálu Parku miniatúr!

Nielen krásny model Paláca Bratislavského hradu ale i zvyšných 69 modelov stojí za to, aby sa prišli pokochať a načerpať inšpiráciu na výlety počas dlhých letných dní!
V letných mesiacoch je Park otvorený denne (utorok-nedeľa) okrem pondelka od 9 – 19 hodiny.

Tešíme sa na stretnutie s Vami u nás v areáli!