novinka rodny dom milana r stefanikaV stredu 25. mája 2016 bol v Parku miniatúr nainštalovaný jubilejný 65. model. Je to rodný dom generála Milana Rastislava Štefánika, ktorý sa tu narodil dňa 21. júla 1880.

Originál sa nachádza v obci Košariská, na fare vedľa kostola. V súčasnosti je v ňom umiestnená muzeálna expozícia SNM - Múzea M.R. Štefánika.

Model predstavuje súčasnú podobu rodného domu, je detailne spracovaný v mierke 1:50. Zaradili sme ho do expozície rodných domov významných slovenských osobností, kde sa už nachádzajú modely rodných domov Ľudovíta Štúra a

Alexandra Dubčeka z Uhrovca, Pavla Orzságha Hviezdoslava z Vyšného Kubína, Pavla Dobšinského zo Slavošoviec, Martina Kukučína z Jasenovej, Jozefa Cígera Hronského zo Zvolena a Jozefa Krónera zo Staškova.
Milan Rastislav Štefánik bol významnou politickou osobnosťou v dejinách slovenského národa, bol generálom francúzskej armády a astronómom. Bol jedným zo zakladateľov Československa. Tragicky zahynul dňa 4.mája 1919 pri leteckom nešťastí neďaleko Ivanky pri Dunaji. Pochovaný je na Bradle, v monumentálnej mohyle, ktorú projektoval známy architekt Dušan Jurkovič.

pdfRodné domy 2016